لطفا لبــخند بزن - یکشنبه 10 خرداد 1394 - 11:43
تو که بمانی … - یکشنبه 10 خرداد 1394 - 11:41
به شرطی که … - یکشنبه 10 خرداد 1394 - 11:40
غیر از ” تو ” - یکشنبه 10 خرداد 1394 - 11:38
آدم ها زود پشیمان میشوند… - یکشنبه 10 خرداد 1394 - 11:37
” زیادی” دوستت داشتم ! - یکشنبه 10 خرداد 1394 - 11:36
و عشق … - یکشنبه 10 خرداد 1394 - 11:35
تمام دنیایم … - یکشنبه 10 خرداد 1394 - 11:35
نگاه تو … - یکشنبه 10 خرداد 1394 - 11:34
عاشق آن « میم » - یکشنبه 10 خرداد 1394 - 11:33
دنبال بهانه های کوچک بودیم - یکشنبه 10 خرداد 1394 - 11:31
کاش باران می آمد … - یکشنبه 10 خرداد 1394 - 11:30
چه دیر فهمیدم … - یکشنبه 10 خرداد 1394 - 11:27
دوست دارمش ... - یکشنبه 10 خرداد 1394 - 11:26
گاهی انقدر دلتنگت میشوم - یکشنبه 10 خرداد 1394 - 11:24
در کتاب احساس … - یکشنبه 10 خرداد 1394 - 11:22
گاهی فرار می کنم … - یکشنبه 10 خرداد 1394 - 11:21
بعضی وقتا اینقدر دلت از یه حرف میشکنه که… - یکشنبه 10 خرداد 1394 - 11:20
این شعرها را باید گذاشت در کوزه - یکشنبه 10 خرداد 1394 - 11:18
به لطف تقارن تنهایی با بداهت احساس - یکشنبه 10 خرداد 1394 - 11:17
تا نگاه می کنی … - یکشنبه 10 خرداد 1394 - 11:12
می رسیم به هم ! - یکشنبه 10 خرداد 1394 - 11:11
چترت را ببند … - یکشنبه 10 خرداد 1394 - 11:11
بگذار باز هم به تو برگردم … - یکشنبه 10 خرداد 1394 - 11:10
تو همه چیز را میفهمی و سکوت میکنی .. - یکشنبه 10 خرداد 1394 - 11:07
نگران توام ... - یکشنبه 10 خرداد 1394 - 11:06
لمس کن لحظه هایم را … - یکشنبه 10 خرداد 1394 - 10:57
عاشقی نبود که به شوق من آمده باشد … - یکشنبه 10 خرداد 1394 - 10:55
در وصف تو … - یکشنبه 10 خرداد 1394 - 10:51
یکی را دوست داشته است… - یکشنبه 10 خرداد 1394 - 10:49
باید دوست داشت و عاشق بود … - یکشنبه 10 خرداد 1394 - 10:40
حـالا کـه آمـده ای از گـذشتـه نـپـرس - یکشنبه 10 خرداد 1394 - 10:39
برای گفتن حرف زیاد دارم … - یکشنبه 10 خرداد 1394 - 10:38
تو پشت هیــچ پنجره ای نیستی - یکشنبه 10 خرداد 1394 - 10:35
فردا تو را خواهم دید … - یکشنبه 10 خرداد 1394 - 10:32
در کوچه های خیالم - یکشنبه 10 خرداد 1394 - 10:31
بعضی وقتها هست که … - یکشنبه 10 خرداد 1394 - 10:30
از رفتار دستت با گل سرخ … - یکشنبه 10 خرداد 1394 - 10:29
تو کیستی ؟! - یکشنبه 10 خرداد 1394 - 10:26
فــرامــوشــیــ - چهارشنبه 06 خرداد 1394 - 2:12
عــشــــــقــم دوســتــت دارمــــ - چهارشنبه 06 خرداد 1394 - 2:11
چـِقـَــב בرבنــــآکـــ ـﮧ… - چهارشنبه 06 خرداد 1394 - 2:10
حــوالـیــ مـا تـوقـفــ مـمنـوعــ اسـتـــ . . . - چهارشنبه 06 خرداد 1394 - 2:09
تـا ابـد عــآشــقــتــمــ ...! - چهارشنبه 06 خرداد 1394 - 2:08
دل نوشـــــــتهــ - چهارشنبه 06 خرداد 1394 - 1:42
فقط حواست باشه که... - چهارشنبه 06 خرداد 1394 - 1:39
راه - چهارشنبه 06 خرداد 1394 - 1:37
تقصیــــــــر .. - چهارشنبه 06 خرداد 1394 - 1:11
بیچاره دلم - چهارشنبه 06 خرداد 1394 - 12:49
عـــــشـــــق - چهارشنبه 06 خرداد 1394 - 12:47